Sunday, June 19, 2016

SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER (1)

1.Pengenalan Sistem Rangkaian.
lan.jpg
 • Rangkaian komputer bermaksud sambungan dua atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya.
 • Rangkaian komputer merupakan satu sistem komputer yang mengandungi dua atau lebih komputer yang dihubungkan di antara satu sama lain melalui sistem operasinya yang selaras walaupun komputer-komputer tersebut berada di tempat-tempat yang jauh.
 • Rangkaian komputer menggunakan kabel, talian telefon, gelombang radio, satelit dan infra red.
2.Jenis-jenis Rangkaian
Terdapat 3 jenis rangkaian secara asasnya iaitu :
 • MAN (Metropolitan Area Netword)
 • Wan (Wide Area Network)
 • Lan (Local Area Network)
2.1 MAN (Metropolitan Area Network)
wan.jpg
 • Satu jaringan yang meliputi satu kawasan yangluas tetapi masih terbatas kepada suatu tempat yang sama.
 • Contohnya campus universiti, sekolah bandar dan sebagainya.
2.2 WAN (Wide Area Network)
wan.gif
 • WAN dalah satu rangkaian komputer yang dijalinkan ke seluruh pelusuk dunia tanpa mengira keadaan geografinya.
 • Contohnya pengguna di Malaysia mendapatkan maklumat dari satu tempat host yang terdapat di Singapura.
 • Jaringan ini dijalankan dengan menggunakan talian telefon dan satelit.
2.3 LAN (Local Area Network)
lan.gif

No comments:

Post a Comment

Terima kasih atas kunjungan anda....